Clients Gathering, Surabaya 24 May 2018

 

 

 

FSMS Seminar, Solo 28 March 2018

 

 

Managing Customer Service Seminar, Surabaya 14 and 28 November 2018

 

 

 

Internal Audit Seminar, Surabaya 21-22 November 2018